serveis.

+

altes, baixes i variacions a la seguretat social

+

Preparació i modificació de contractes de treball, pròrrogues

Contractes digitals;

Totes dues parts signen el contracte digitalment, la signatura es realitza en el telèfon mòbil, amb el dit. Fem el seguiment i arxiu digital de la signatura del contracte, compartint amb el nostre client tota la informació. 

+

Elaboració de nòmines i certificats digitals

Enviament de nòmines;

Enviem les nòmines, signades per l’empresa digitalment directament al treballador, juntament amb el justificant de la transferència bancària és prova suficient del pagament, no cal imprimir la nòmina. 

Remeses bancàries;

Fem remeses dels pagaments de les nòmines en un arxiu SEPA, amb això, agilitem el procés de pagament.  

Internacional;

Afiliem estrangers comunitaris i extracomunitaris amb visat EET sense que l’estranger es desplaci a l’administració de la seguretat social. Desplacem treballadors nacionals per a treballar a l’estranger.

 

Menors;

Altes de menors. Validem la documentació del menor, amb això agilitem molt els tràmits d’alta.  

IRPF;

Model 111 i resum anual, model 190 de les retencions i ingressos a compte de l’impost sobre la Renda de la Persona Física (IRPF). Així com 216 i 296 d’IRPF de no resident i el model 123. 

Emprenedors;

Creació d’empreses. Assessorament en capitalitzacions i finançament.

 

INLAB CONSULTING