SERVEIS.

SERVEI LES 24H ELS 365 DIES DE L’ANY

ÀREA LABORAL

 

Oferim un servei global del departament laboral, des de les gestions bàsiques a la representació jurídica i mediació de conflictes. Proposem eines per optimitzar recursos. Digitalitzem tots els tràmits, eliminant el paper, per a que us transformeu en una empresa sostenible. 

 

 

+

ALTES, BAIXES I VARIACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL

 

 

Menors;

Gestionem tota la documentació necessària per a tramitar l’alta del menor.

Internacional;

Afiliem estrangers comunitaris i extracomunitaris amb visat EET sense que el treballador s’hagi de desplaçar a la Seguretat Social.

Realitzem els tràmits corresponents per a que pugueu desplaçar treballadors nacionals a l’estranger.

+

PREPARACIÓ I MODIFICACIÓ DE CONTRACTES DE TREBALL

 

 

Contractes digitals;

Mai havia sigut tant fàcil signar un contracte. Preparem el contracte per a que el treballador el pugui signar digitalment a través del telèfon mòbil.
 

+

ELABORACIÓ DE NÒMINES I ASSEGURANCES SOCIALS

  

Enviem les nòmines directament al treballador per correu electrònic.

Confeccionem remeses bancàries per agilitzar el pagament de les nòmines.

ÀREA FISCAL I COMPTABLE

+

COMPTABILITAT

Oferim la possibilitat d’instal·lar-vos un software digital on compartir mes a mes tota la comptabilitat actualitzada. D’aquesta manera, tindreu accés a tota la informació, en qualsevol moment, sense necessitat de sol·licitar-la. 

 

 

+

FISCALITAT

Estem especialitzats en fiscalitat per a empreses de producció.

 

ÀREA MERCANTIL

+

EMPRENEDORS

Som experts en el sector i us orientem per iniciar el vostre projecte. 

 

 

+

CONSTITUCIÓ DE SOCIETATS I COOPERATIVES

+

CONTRACTES MERCANTILS ENTRE SOCIETATS

Estem especialitzats en contractes de col·laboració en l’àmbit artístic, així com en dret d’imatge. 

 

+

SERVEI DE REPRESENTACIÓ EN CAS DE CONFLICTE JURÍDIC

INLAB CONSULTING